سخن مانند دامن زنان است،هرچه کوتاهتر، بهتر و به هدف نزدیکتر
اغاز به کار دوباره کودک فهیم

+ تاريخ چهارشنبه پانزدهم دی 1389ساعت 22:49 نويسنده کسی مثل هیچکس |
 

کسی که هیچکس نبود ؛ با اینهمه اگر نمی بود جهان قادر به حفظ تعادل خود نبود

 

کسی مثل هیچکس!!

+ تاريخ جمعه دهم دی 1389ساعت 17:13 نويسنده کسی مثل هیچکس
 این روزها مدام دوست دارم خدایی کنم برای هر چیزی

حتی مورچه ها ..

+ تاريخ جمعه دهم دی 1389ساعت 13:22 نويسنده کسی مثل هیچکس